Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/02/2018 đến 09/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05/02 25,000đ
1 11  12  13  19  10  14  15   06/02 50,000đ
2 22  23  26  28  20  24  25  27   07/02 100,000đ (Ăn 25)
3 32  33  36  38  30  34  35  37  
4
5
6 61  65  
7
8
9