Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/04/2018 đến 08/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  05  06  09  03  04   04/04 25,000đ (Ăn 82)
1
2 20  22  26  21  24  27  
3
4
5 50  52  55  56  58  53  
6 62  69  61  63  64  
7
8 82  84  
9