Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/09/2017 đến 07/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03/09 25,000đ
1 11  14  17  19  15  18   04/09 50,000đ
2 21  22  24  26  27  29  28   05/09 100,000đ
3 06/09 200,000đ (Ăn 69)
4 41  42  46  40  43  45  48  
5
6 61  62  69  60  
7 72  
8
9