Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/04/2018 đến 07/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03/04 25,000đ (Ăn 46)
1
2 22  24  26  20  21  27  
3
4 42  46  40  41  
5 52  55  56  58  50  53  
6 62  64  69  61  63  
7
8 82  84  87  
9 92