Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 01/08/2017 đến 05/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  05  06  08  04  07   01/08 25,000đ
1 11  15  18  19  14  17  13   02/08 50,000đ
2 22  25  26  28  29   03/08 100,000đ (Ăn 13)
3
4
5 50  51  52  56  58  
6
7
8
9