Dàn đặc biệt nuôi từ 31/01 – 06/02

Với số vốn 4,572,000. Bạn vào số và tiền như sau:

 Ngày  Bộ 36 số  Cách vào tiền
 1 Chạm 3, chạm 5 36,000/bộ số
 2 Chạm 3, chạm 5 (Chạm 45) 72,000/bộ số

 

–> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này:

1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%.

2. Có vốn chơi ít nhất là 10 triệu, đánh đúng theo hướng dẫn.

3.  Dàn chạm đặc biệt gồm tổng cộng 36 con. Tuyệt đối không đánh sót con nào.

 

–> Ngoài ra còn các chuyên mục số má khác đang triển khai rất hiệu quả trên DudoanmienBac, mời anh em tham khảo như: Lotto nuôi 2 ngày   Lotto nuôi 3 ngày   Bạch thủ nuôi 3  ngày

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 28/01 – 03/02

Với số vốn 4,572,000. Bạn vào số và tiền như sau:

 Ngày  Bộ 36 số  Cách vào tiền
 1 Chạm 2, chạm 3 36,000/bộ số
 2 Chạm 2, chạm 3 72,000/bộ số
3               Chạm 2, chạm 3 (Ăn 26) 144,000/bộ số

 

–> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này:

1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%.

2. Có vốn chơi ít nhất là 10 triệu, đánh đúng theo hướng dẫn.

3.  Dàn chạm đặc biệt gồm tổng cộng 36 con. Tuyệt đối không đánh sót con nào.

 

–> Ngoài ra còn các chuyên mục số má khác đang triển khai rất hiệu quả trên DudoanmienBac, mời anh em tham khảo như: Lotto nuôi 2 ngày   Lotto nuôi 3 ngày   Bạch thủ nuôi 3  ngày

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 21/01 – 27/01

Với số vốn 4,572,000. Bạn vào số và tiền như sau:

 Ngày  Bộ 36 số  Cách vào tiền
 1 Chạm 6, chạm 8 36,000/bộ số
 2 Chạm 6, chạm 8 72,000/bộ số
3 Chạm 6, chạm 8 144,000/bộ số
4 Chạm 6, chạm 8 288,000/bộ số
5 Chạm 6, chạm 8 576,000/bộ số
6 Chạm 6, chạm 8 1,152,000/bộ số
7 Chạm 6, chạm 8 (Ăn 88) 2,304,000/bộ số

 

–> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này:

1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%.

2. Có vốn chơi ít nhất là 10 triệu, đánh đúng theo hướng dẫn.

3.  Dàn chạm đặc biệt gồm tổng cộng 36 con. Tuyệt đối không đánh sót con nào.

 

–> Ngoài ra còn các chuyên mục số má khác đang triển khai rất hiệu quả trên DudoanmienBac, mời anh em tham khảo như: Lotto nuôi 2 ngày Lotto nuôi 3 ngày ; Bạch thủ nuôi 6  ngày

Dàn đặc biệt nuôi từ 15/01 – 21/01

Với số vốn 4,572,000. Bạn vào số và tiền như sau:

 Ngày  Bộ 36 số  Cách vào tiền
 1 Chạm 3, chạm 9 36,000/bộ số

 –> DudoanmienBac tạm dừng dự đoán 1 thời gian để phát triển kĩ thuật bắt số, thống kế mới nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho anh em.  20/01 sẽ trở lại.