Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 26/04 – 30/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 26/04/2015 -> 30/04/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 26/04/2015 25,000đ
1 10   11   14   18 27/04/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   26   28 28/04/2015  100,000đ
3  29/04/2015  200,000đ (Ăn 69)
4
5 54   58   59
6 61   63   69
7 70   74   77   79
8
9