Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 23/04 – 27/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 23/04/2015 -> 27/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 23/04/2015 25,000đ
1 10   11   14   18  24/04/2015  50,000đ (Ăn 78)
2 20   21   22   23   26   28
3 36
4
5
6 61   63   69
7 70   74   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2