Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 07/04 – 11/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 07/04/2015 -> 11/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 07/04/2015 50,000đ
1 10   14   15   16 08/04/2015 100.000đ
2 20   21   26   28 09/04/2015 200.000đ
3 10/04/2015 400.000đ (Ăn 15)
4
5
6 60   61   64   66   68   69
7
8 80   82   84
9 90   92   94   96   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2