Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/05 – 25/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/05/2015 -> 25/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   08   09 21/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 22/05/2015  50,000đ (Ăn 26)
2 21   22   23   26   28
3 30   32   33   34   36
4 40   41   42   46   49
5
6 61
7
8
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 19/05 – 23/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 19/05/2015 -> 23/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   08   09 19/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 20/05/2015 50,000đ (Ăn 63)
2 21   22   23   26
3
4 40   41   42   46   49
5
6 61   63
7
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 18/05 – 22/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 18/05/2015 -> 22/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   06   08   09 18/05/2015 25,000đ (Ăn 06)
1 11   14   17   18
2 21   22   26
3
4 40   41   42   46   49
5
6 61   63
7
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 15/05 – 19/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/05/2015 -> 19/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   06   09 15/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 16/05/2015  50,000đ
2 21   22   23   26   28  17/05/2015  100,000đ (Ăn 62)
3
4
5
6 61   62   63
7 70   74   77   79
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 13/05 – 17/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 13/05/2015 -> 17/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 13/05/2015 25,000đ
1 11   17 14/05/2015  50,000đ (Ăn 95)
2 21   22   23   26   28
3
4
5
6 61   62   63
7 70   74   77   79
8
9 90   92   94   95   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 08/05 – 12/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 08/05/2015 -> 12/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 08/05/2015  25,000đ
1 11   14   18 09/05/2015  50,000đ
2 21   22   23   26   28 10/05/2015  100,000đ
3 32   37   38 11/05/2015  200,000đ
4 12/05/2015  400,000đ
5
6
7 70   74   77   79
8 80   82   84   85   88
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 06/05 – 10/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 06/05/2015 -> 10/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08 05/05/2015 25,000đ
1 10   11   14   18 06/05/2015  50,000đ (Ăn 10)
2
3 30   32   34   35   36   37   38   39
4 40   41   42   43   46   49
5
6
7
8 80   82   84
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 03/05 – 07/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 03/05/2015 -> 07/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 03/05/2015 25,000đ
1 10   11   14 04/05/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   26   28 05/05/2015  100,000đ (Ăn 20)
3
4
5
6 61   63
7 70   74   77   79
8
9 90   91   92   94   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Thông báo nghỉ xả hơi ngày lễ

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thể theo chính sách và quyết định của Đảng và nhà nước, cùng với sự cố website đôi hôm trước, nên dudoanmienbac.com sẽ nghỉ xả hơi nốt hôm nay.

Mai số sẽ lên bình thường. Giờ ad cùng đồng bọn đi chơi đây. Chào anh em một cách thân ái.

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 26/04 – 30/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 26/04/2015 -> 30/04/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 26/04/2015 25,000đ
1 10   11   14   18 27/04/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   26   28 28/04/2015  100,000đ
3  29/04/2015  200,000đ (Ăn 69)
4
5 54   58   59
6 61   63   69
7 70   74   77   79
8
9