Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 15/03 – 19/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/03/2015 -> 19/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 15/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 16/03/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   24   28 17/03/2015 100,000đ (Ăn 51)
3 30   32   34   35   37   39
4 40   41   42
5 51   52   57
6
7
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 14/03 – 18/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 14/03/2015 -> 18/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   08   09 14/03/2015 25,000đ (Ăn 01)
1 10   14   15   16
2 20   21   22   23   24   28
3 30   32   35   39
4
5 51   52   57
6
7
8
9 92   94   96   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2