Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/05/2018 đến 03/06

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 30/05 25,000đ
1 15  13  17  19   31/05 50,000đ (Ăn 54)
2 21  24  25  26  28  20  27  29  
3
4 41  42  48  43  49  
5 51  54  55  58  53  57  59  
6 62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/05/2018 đến 26/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  05  06  08  07   22/05 25,000đ
1 23/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  27  24  
3 32  33  35  31  37  34  
4
5 53  55  58  59  51  57  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/05/2018 đến 21/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  08  03  07   17/05 25,000đ
1 18/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  24  27   19/05 100,000đ
3 20/05 200,000đ
4 21/05 400,000đ
5 55  58  59  51  53  54  57  
6 62  
7
8 89  83  84  87  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/05/2018 đến 16/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/05 25,000đ
1 13/05 50,000đ
2 24  25  28  29  20  21  26  27   14/05 100,000đ
3 32  33  34  35  31  37   15/05 200,000đ
4 42  43  44  48  40  41   16/05 400,000đ
5 53  55  58  59  51  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/05/2018 đến 15/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  04  05  08  06   11/05 25,000đ (Ăn 4)
1
2 20  24  25  28  29  21  27  26  
3 32  33  34  35  31  37  
4 40  42  43  44  48  41  
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/05/2018 đến 13/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04  05  03  06  08   09/05 25,000đ
1 10  11  15  19  17   10/05 50,000đ (Ăn 10)
2 20  21  24  25  26  27  28  
3
4 40  41  42  44  43  48  
5 51  55  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/05/2018 đến 08/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04/05 25,000đ
1 05/05 50,000đ
2 24  26  28  20  21  25  27   06/05 100,000đ
3 32  33  34  31  35  37   07/05 200,000đ
4 42  43  44  48  40  41   08/05 400,000đ
5
6 62  
7
8 84  89  81  87  
9 92  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/04/2018 đến 03/05

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  04  06  03  05  08   29/04 25,000đ
1 10  11  14  17  19  15   30/04 50,000đ (Ăn 2)
2 20  21  24  26  27  25  
3
4 40  41  42  44  47  43  48  
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/04/2018 đến 28/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  03  04  05  08  06   24/04 25,000đ
1 11  14  15  17  19   25/04 50,000đ
2 20  21  24  25  27  26   26/04 100,000đ
3 31  32  33  34  35  37   27/04 200,000đ
4 40  41   28/04 400,000đ
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/04/2018 đến 23/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  02  04  05  06   19/04 25,000đ
1 11  17  19  14  15   20/04 50,000đ
2 21/04 100,000đ
3 31  33  37  32  34  35   22/04 200,000đ
4 23/04 400,000đ
5
6
7 78  79  72  74  75  76  
8 81  87  89  
9