Cao thủ chốt số ngày 27/01

1. Zai còi xa xứ:

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 58 – 85 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 58 – 85 , 2 nháy)

- BTL: 04 + Lót: 40. 

–> Anh em thấy hợp máu với cao thủ nào thì theo cao thủ đó. Đều là những thanh niên bắt số hạng nhất ở trên group và fanpage của chúng ta. Và đều đang trong dây đỏ rực.

Cao thủ chốt số ngày 26/01

1. Zai còi xa xứ:

- Cặp nuôi 3 ngày: 24 – 42 –> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 58 – 85 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

- BTL: 98 + Lót: 36.  (Ăn 98)

–> Anh em thấy hợp máu với cao thủ nào thì theo cao thủ đó. Đều là những thanh niên bắt số hạng nhất ở trên group và fanpage của chúng ta. Và đều đang trong dây đỏ rực.

Cao thủ chốt số ngày 25/01

1. Zai còi xa xứ:

- Cặp nuôi 3 ngày: 24 – 42 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 2 ngày: 70 – 79 –> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

- Bạch thủ: 25 + Lót: 52 (Ăn 25 – 2 nháy, ăn lót 52)

–> Anh em thấy hợp máu với cao thủ nào thì theo cao thủ đó. Đều là những thanh niên bắt số hạng nhất ở trên group và fanpage của chúng ta. Và đều đang trong dây đỏ rực.

Cao thủ chốt số ngày 24/01

1. Zai còi xa xứ:

- Cặp nuôi 3 ngày: 24 – 42 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

- Song thủ lô: 81-83

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 2 ngày: 70 – 79 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

- Cặp nuôi 3 ngày: 64 – 97 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 64 – 2 nháy)

- Đặc biệt: 48 – 84, 98 – 89, 34 – 43, 39 – 93.

–> Anh em thấy hợp máu với cao thủ nào thì theo cao thủ đó. Đều là những thanh niên bắt số hạng nhất ở trên group và fanpage của chúng ta. Và đều đang trong dây đỏ rực.