Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 01/09/2018 -> 03/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/09: 26,79 20 điểm/cặp
Ngày 02/09: 26,79 60 điểm/cặp
Ngày 03/09: 26,79 (Ăn 26) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/08/2018 -> 30/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/08: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 29/08: 14,41 60 điểm/cặp
Ngày 30/08: 14,41 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/08/2018 -> 27/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/08: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 26/08: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 27/08: 22,77 200 điểm/cặp