Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/08/2017 -> 28/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/08: 31,78 20 điểm/cặp
Ngày 27/08: 31,78 (Ăn 31) 60 điểm/cặp