Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 25/11/2017 -> 27/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/11: 04,68 20 điểm/cặp
Ngày 26/11: 04,68 60 điểm/cặp
Ngày 27/11: 04,68 200 điểm/cặp