Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 24/08/2017 -> 26/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/08: 10,20 20 điểm/cặp
Ngày 25/08: 10,20 (Ăn 10) 60 điểm/cặp