Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/01/2017 -> 24/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/01: 23,99 20 điểm/cặp
Ngày 23/01: 23,99 60 điểm/cặp
Ngày 24/01: 23,99 (Ăn 23) 200 điểm/cặp