Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/08/2017 -> 23/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/08: 10,44 20 điểm/cặp
Ngày 22/08: 10,44 (Ăn 44) 60 điểm/cặp