Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/08/2017 -> 18/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/08: 34,87 20 điểm/cặp
Ngày 17/08: 34,87 (Ăn 87) 60 điểm/cặp