Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 13,31 (Ăn 31) 20 điểm/cặp