Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/08/2017 -> 15/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/08: 1,43 20 điểm/cặp
Ngày 14/08: 1,43 60 điểm/cặp
Ngày 15/08: 1,43 (Ăn 43) 200 điểm/cặp