Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/04/2018 -> 13/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/04: 10,27 20 điểm/cặp
Ngày 12/04: 10,27 (Ăn 10,10) 60 điểm/cặp