Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/08/2017 -> 08/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/08: 22,67 20 điểm/cặp
Ngày 07/08: 22,67 (Ăn 67) 60 điểm/cặp