Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/08/2017 -> 02/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/08: 47,96 20 điểm/cặp
Ngày 01/09: 47,96 60 điểm/cặp
Ngày 02/09: 47,96 200 điểm/cặp