Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/01/2018 -> 02/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/01: 37,42 20 điểm/cặp
Ngày 01/02: 37,42 (Ăn 42,42) 60 điểm/cặp