Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/08/2017 -> 30/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/08: 7,10 20 điểm/cặp
Ngày 29/08: 7,10 60 điểm/cặp
Ngày 30/08: 7,10 (Ăn 10) 200 điểm/cặp