Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2017 -> 27/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/01: 51,99 20 điểm/cặp
Ngày 26/01: 51,99 60 điểm/cặp