Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/11/2017 -> 26/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/11: 00,85 20 điểm/cặp
Ngày 25/11: 00,85 60 điểm/cặp
Ngày 26/11: 00,85 200 điểm/cặp