Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/01/2017 -> 24/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/01: 26,44 20 điểm/cặp
Ngày 23/01: 26,44 (Ăn 26) 60 điểm/cặp