Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/04/2019 -> 22/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/04: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 21/04: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 22/04: 37,73 (Ăn 37,73,73) 200 điểm/cặp