Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/09/2017 -> 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/09: 16,30 (Ăn 30,30) 20 điểm/cặp