Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/08/2017 -> 19/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/08: 00,93 20 điểm/cặp
Ngày 18/08: 00,93 60 điểm/cặp
Ngày 19/08: 00,93 200 điểm/cặp