Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 67,75 20 điểm/cặp
Ngày 17/04: 67,75 (Ăn 67) 60 điểm/cặp