Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/03/2018 -> 16/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/03: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 15/03: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 16/03: 58,85 (Ăn 85) 200 điểm/cặp