Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/08/2017 -> 14/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/08: 37,89 20 điểm/cặp
Ngày 13/08: 37,89 (Ăn 37,37,37) 60 điểm/cặp