Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/02/2018 -> 13/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 04,61 20 điểm/cặp
Ngày 12/02: 04,61 60 điểm/cặp
Ngày 13/02: 04,61 200 điểm/cặp