Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 08/08/2017 -> 10/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/08: 53,54 (Ăn 53,54) 20 điểm/cặp