Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/08/2017 -> 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 43,77 20 điểm/cặp
Ngày 05/08: 43,77 (Ăn 77) 60 điểm/cặp