Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 02/08/2017 -> 04/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/08: 42,99 20 điểm/cặp
Ngày 03/08: 42,99 (Ăn 42) 60 điểm/cặp