Cao thủ chốt số ngày 26/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/08/2017 -> 28/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,85 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/08/2017 -> 28/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,78 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/08/2017 -> 26/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,83 20 điểm/cặp
Ngày 2: 19,83 60 điểm/cặp
Ngày 3: 19,83 200 điểm/cặp