Cao thủ chốt số ngày 25/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 25/09/2018 -> 27/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/09/2018 -> 25/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 68,16 20 điểm/cặp
Ngày 2: 68,16 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/09/2018 -> 27/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 02,20 20 điểm/cặp