Cao thủ chốt số ngày 24/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/01/2017 -> 26/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/01/2017 -> 24/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,99 20 điểm/cặp
Ngày 2: 23,99 60 điểm/cặp
Ngày 3: 23,99 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/01/2017 -> 26/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,67 20 điểm/cặp