Cao thủ chốt số ngày 23/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/08/2017 -> 23/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,35 20 điểm/cặp
Ngày 2: 10,35 60 điểm/cặp
Ngày 3: 10,35 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/08/2017 -> 25/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 34,96 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/08/2017 -> 25/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 51,83 20 điểm/cặp