Cao thủ chốt số ngày 22/03

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/03/2018 -> 24/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 13,31 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/03/2018 -> 24/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 38,83 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/03/2018 -> 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,94 20 điểm/cặp
Ngày 2: 19,94 60 điểm/cặp
Ngày 3: 19,94 200 điểm/cặp