Cao thủ chốt số ngày 21/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/01/2018 -> 23/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,97 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/01/2018 -> 21/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,52 20 điểm/cặp
Ngày 2: 17,52 60 điểm/cặp
Ngày 3: 17,52 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/01/2018 -> 23/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,81 20 điểm/cặp