Cao thủ chốt số ngày 19/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2017 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 75,89 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/08/2017 -> 20/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,90 20 điểm/cặp
Ngày 2: 37,90 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/08/2017 -> 19/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,93 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00,93 60 điểm/cặp
Ngày 3: 00,93 200 điểm/cặp