Cao thủ chốt số ngày 18/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/10/2018 -> 20/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 12,67 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/10/2018 -> 19/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 2: 56,65 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/10/2018 -> 20/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,11 20 điểm/cặp