Cao thủ chốt số ngày 18/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2018 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 2: 23,32 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2018 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 2: 14,41 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/01/2018 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,91 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,91 60 điểm/cặp