Cao thủ chốt số ngày 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/09/2017 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 60,99 20 điểm/cặp
Ngày 2: 60,99 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2017 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 30,63 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/09/2017 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,30 20 điểm/cặp